Her finner du informasjon om hva som forventes av deg som fosterforelder og
hvordan vi i Linnea jobber med oppfølging og utvikling. 

 
 

Rekrutteringsprosessen

Linneas godkjenningsprosess består av 4 intervjuer, hvor vi blant annet går inn i fosterforeldrenes historie med spesiell vekt på egen tilknytningshistorie. I tillegg filmer vi fosterforeldrene i samspill med egne eller andres barn. Filmen sees sammen med fosterforeldrene, og det gis tilbakemelding med fokus på deres utviklingsstøttende kommunikasjon med barna.

Fosterforeldrene må levere politi- og helseattest. Etter at hjemmene er godkjent som fosterhjem i Linnea og ofte før de får fosterbarn, inviteres hjemmene til Linneas ulike 
kompetanseutviklende foraer. Dette kan være fagdager, introduksjonsseminar, gruppeveiledninger, fosterhjemsamling mm.

Linneas godkjenningsprosess består av 4 intervjuer, hvor vi blant annet går inn i fosterforeldrenes historie med spesiell vekt på egen tilknytningshistorie.
 
 

Ditt eget team

Faste veiledere

Hos oss får dere et fast team som vil følge dere gjennom hele plasseringen og sørge for at deres og barnets interesser blir ivaretatt. Veiledertemaet koordinerer virksomheten ved å trekke inn barnets familie, saksbehandler i hjemkommunen, tilleggsressurser, fritidsaktiviteter og nettverk i arbeid med barnet.

Oppfølging

I starten av plasseringen vet vi at dere som nybakte fosterforeldre vil ha behov for tett oppfølging. Derfor sørger vi for at dere kan ha kontinuerlig kontakt med deres team og hyppig veiledning de første månedene. Dette vil fases ut til en gang hver tredje uke når dere føler at dere har kontroll.

Tilgjengelighet

I tillegg til å følge dere opp med veiledning, tar også teamet ansvar for å følge opp fosterbarnet på skole, fasiliterer kontakt med barnets biologiske foreldre/familie, og eventuelle tilleggstiltak etter behov.

 

Hvis noe uforutsett skulle skje, så er vi tilgjengelige 24/7 hele året inkludert ferier og helligdager.

Kompetanseutvikling

 

Gruppeveiledning

Hver 6. uke vil dere ha gruppeveiledning med utgangspunkt i trygg base/COS-P modellen.

Fagdager

En til to ganger i året vil det arrangeres fagdager for alle fosterforeldrene.

Egne barn

For fosterforeldrenes egne barn arrangeres det samlinger 2-4 ganger hvert år.

 

Fosterhjemssamling

Vi arrangerer fosterhjemsamling en helg per år. Helgene legges ofte til et høyfjellshotell midtveis mellom øst og vest, og det faglige innholdet er relatert til tilknytningsteori. Vi veksler mellom å benytte ekstern og intern kompetanse. Helgene er en kombinasjon av faglig utvikling og sosial hygge.

 

Uke-seminar

Et nytt tilbud for fostermødre som avholdes for andre gang til høsten på Kreta.  Seminaret tilsvarer ca 30 timer veiledning.     

 

Veiledning

Linnea tilbyr ukentlig veiledning i starten av plasseringen og aldri sjeldnere enn hver 3. uke.

Kompetanseutvikling er en prosess som varer fra fosterforeldrene er godkjent og så lenge fosterbarnet bor i familien.
 
 

Egne barn

Mange blir sittende på gjerdet fordi de er redd for at egne barn skal bli skadelidende. For oss er det viktig å involvere deres egne barn i denne avgjørelsen fra starten av. Selvfølgelig er det visse samtaletemaer som er forbeholdt foreldrene, men det er mange vurderinger egne barn kan involveres i.

I tillegg er det viktig for oss å se dere i samspill med egne barn. Dette for å kvalitetssikre at deres samspill som familie vil være i harmoni med fosterbarnets problematikk. Vi har også et eget gruppetilbud for fosterfamiliens egne barn 2-4 ganger hvert år. 

Mange blir sittende på gjerdet fordi de er redd for at egne barn skal bli skadelidende
 
 

Biologiske foreldre

Mange av barna har bodd sammen med foreldrene i flere år før de blir plassert i fosterhjem. De har sin egen familie de føler seg som en del av. Vår erfaring er at barna slår seg lettere til ro dersom de får aksept fra sin opprinnelige familie på at de kan knytte seg til en annen familie. Det er derfor viktig for oss å legge til rette for et godt samarbeid før og under plasseringen.

Samarbeidet starter ofte med at foreldrene inviteres til et første møte med fosterfamilien før barnet flytter inn. Etter innflytting avtales det også hvilken type kontakt det skal være mellom barnet og familien. Foreldrene inviteres med på ansvarsgruppemøter og i veiledningsmøter sammen med fosterforeldrene ved behov.

Vår erfaring er at barna slår seg lettere til ro dersom de får aksept fra sine opprinnelige foreldre at de kan knytte seg til en annen familie
 
 

Skolegang

For oss er det viktig at fosterbarna skaffer seg en kompetanse de kan bygge videre på i sitt voksne liv, enten drømmen er å bli lege eller å skru bil. De fleste av barna vil ha behov for tilrettelagt undervisning på grunn av alt fra læringshull til sosiale problemer. 

Dette avklares ofte i innflyttingsprosessen, avhengig av tidligere utredninger og sakkyndige vurderinger. Det etableres kontakt mellom gammel og ny skole før innflytting, og konsulentene følger tett opp overgangen til ny skole.  I tillegg til å følge opp barnets progresjon veileder vi også lærerne i hvordan de kan håndtere utfordringer som oppstår underveis.

For oss er det viktig at fosterbarna skaffer seg en kompetanse de kan bygge videre på i sitt voksne liv, enten drømmen er å bli lege eller å skru bil.