Vi rekrutterer egne fosterhjem

30 års erfaring

Erfaring tilsier at fosterfamiliens kvaliteter i kombinasjon med oppfølgingen de får er avgjørende for om en plassering blir vellykket.

Formål

Linneas formål er å skape en trygg og forutsigbar omsorgssituasjon for barna, som kan bidra til at de utvikler seg til å bli selvstendige, trygge og kompetente individer.

Forsterket fosterhjem

Vi rekrutterer og godkjenner våre egne fosterhjem og alle plasseringer hos oss er forsterket. Det vil si at en av fosterforeldrene er hjemmeværende for å bedre kunne ivareta fosterbarnet.

 
 

Våre tjenester

 

Selv om vi primært driver med fosterhjemsplasseringer, har vi også andre tjenester som passer for private og offentlige aktører. Dette kan være alt fra videoanalyse av relasjonsmønstre til ettervern av fosterbarn.

 
 

Vår faglige plattform

 
 
 
 

Vårt arbeid er forankret i tilknytningsteori. Det vil si at vårt fokus er å legge til rette for at barna skal føle seg trygge nok til å knytte bånd til de voksne menneskene rundt seg. Dette krever tett oppfølging og veiledning på alle arenaer fosterbarnet ferdes i fra vår side.

 
 
 
 

Hvem er vi?

 

Etter over 30 år i barnevern og fosterhjem så vi behovet for å skape et fagmiljø som kunne kombinere tradisjonelt fosterhjemsarbeid med nyere praksis. I 2004 ble Linnea etablert og har vokst år etter år i troen på denne kombinasjonen.