Vil du vite mer om vår metode?

Sentralt i vårt arbeid står styrkingen av de unges identitet, selvforståelse og kompetanse.